بسته بندی

بسته بندی

در رشته های مختلف هنر و صنایع دستی و صنایع هنری ساختمان! مشغول به فعالیت است.
که از طریق سایت این مجموعه می توانید پیگیر فعالیت های مختلف دوستان باشید.
این بخش به بسته، پاکت و جعبه های فانتزی اختصاص دارد.
این بسته بندی ها بنا به نوع سفارش، برای محصولات هنری و صنایع دستی، هدایا و مناسبت ها، و موارد خاص طراحی و ساخته میشوند.


نمونه کار های بسته بندی ساخته شده توسط مجموعه فراسازه