به زندگیم وان یکاد آویزان میکنم!

تابلو نقش برجسته سفالی طرح وان یکاد طراحی ، ساخت و  آموزش  کتیبه سفالی  نقش برجسته با  خط نستعلیق  نسخ  ثلث  خط گرافیکی
مناسب  سردر مجتمع  اماکن مذهبی  توریستی  تفریحی  تابلو وان یکاد  آیات قرآنی

شاید در حوالی دلخوشی هایم
کسی دیده اش تنگ باشد
سفال نقش برجسته  وان یکاد
فراسازه ای شوید

نقش برجسته وان یکاد

دیدگاهتان را بنویسید