فایبرگلاس فراسازه

طراحی و ساخت چاه آب بلند و سایبان دار در مجموعه هنری فراسازه
حجم سازی المانهای بزرگ، مناسب محوطه و فضای باز با متریال سبک
قابل جابجایی و شستشو و در متریال مختلف


نمونه کارهای ساخته شده توسط مجموعه فراسازه