تابلو سفال نقش برجسته

حضور مجموعه هنری فراسازه در نمایشگاه صنایع دستی و هنری دانشگاه علوم پزشکی قم آذر ماه ۹۷

روز_دانشجو  همایش جشنواره صنایع_دستی سفال_نقش_برجسته  سفال_فرش با حضور مجموعه فراسازه برگزار شد.

 

تابلو سفال نقش برجسته
تابلو سفال نقش برجسته