طراحی و ساخت انواع نقش برجسته های سفالی با تکنیک های مختلف و بدون محدودیت در ابعاد – ساخت نقش برجسته های ظریف و مینیاتوری با اجرای متفاوت در رنگ آمیزی- ساخت تابلو های حجمی سفالی با طرح بناهای تاریخی- ساخت تابلو های سفالی با طرحهای انتزاعی- ساخت انواع کتیبه های سفالی با خطوط نسخ