بخشی از فعالیت های مجموعه هنری فراسازه

طراحی و ساخت محصوالت فایبرگالس و تابلوهای حجمی و دکوراتیو ساختمانی

Design and manufacture of fiberglass products and volumetric and decorative building boards

فایبرگالس – سفال نقش برجسته :
 •  طراحی ، ساخت و اجرای گنبد و گلدسته فایبرگالس – گرمسار
 • طراحی و ساخت محراب های فایبرگالس – عراق
 •  طراحی ، مدلسازی و ساخت وافل ) قالب سقف بتنی ( با طرح شمسه – قم
 •  طراحی و ساخت المان های شهری
 •  طراحی و ساخت آبنماهای فایبرگالس در مدلهای صخره ای – کوزه ای – پلکانی و… در مجتمع های مسکونی و تجاری و میادین – تهران. انزلی. کاشان . اردبیل
 •  طراحی ، ساخت و اجرای تابلو سفال نقش برجسته “محراب 14معصوم ” در ابعاد 2در 2 متر_ کاشان
 •  طراحی، ساخت و اجرای تابلوهای سفال نقش برجسته “خانه شطرنج ” –بوستان ملت قزوین
 •  طراحی ، ساخت و اجرای تابلو سفال نقش برجسته فرودگاه – کاشان
 •  طراحی ، ساخت و اجرای سفال نقش برجسته بصورت چند وجهی روی شومینه – تهران
 •  ساخت مجسمه مشاهیر از جنس سفال – هتل بین المللی قم
 •  طراحی ، ساخت و اجرای تابلوهای سفال نقش برجسته با طرحهای مینیاتوری، انتزاعی، چهره و … در مجتمع های مسکونی، تجاری و تفریحی – تهران- تبریز- قزوین – قم – عراق …