نقش برجسته روی شومینه

 

نقش برجسته روی شومینه طراحی، ساخت و اجرای نقش برجسته کنار شومینه قسمتی از اجرای نهایی

سفالینه ها در حال خشک شدن
خشت ها بعد از ساخته شدن و قبل از کوره رفتن به تدریج آب از دست داده و کوچکتر میشوند؛
برای ساخت حتما باید اندازه مورد نظر را به اضافه درصد آبرفت خشت ها در نظر گرفت تا به زیبایی نهایی بعد از نصب (با اضافه کردن تکه خشت های کوچک و کناره) لطمه ای وارد نشود.

سفالینه ها در حال خشک شدن

نقش برجسته روی شومینه در حال اتمام نصب درمنزل مسکونی- تهران
بعد از اتمام نصب، زمان درزگیری (در صورت درخواست کارفرما) و سپس رنگ آمیزیست
تنوع در رنگ و ایجاد کنتراست بیشتر، بستگی به نظر کارفرما دارد.

نصب سفالینه آهو
تابلو های نقش برجسته

در حال نصب سفالینه های نقش برجسته بر روی شومینه دیوار بالای شومینه 5 سطحی، به اضافه دیواره های عمودی کنار پنجره
نکته: برای نصب تابلوهای نقش برجسته پازلی در قسمت جلوی کار حتما باید فضایی بیشتر از سطح تابلو (ترجیحا دوبرابر) و کاملا صاف، آزاد باشد؛ تا چیدمان کار قبل از نصب بر روی زمین بخوبی انجام شود

نصب تابلوی سفالینه

نکته : برای نصب تابلوها بر روی سطوح محدب، مقعر و زاویه دار، بر اساس زاویه و شیب سطح، کناره خشت ها را بصورت اریب در می آوریم . به اینصورت درزها در انحنا و زاویه ها بیشتر با هم چفت شده و در زیبایی نهایی تاثیرگذار است.

تابلوی سفالی

تابلو پنج وجهی روی شومینه و تابلوهای ستونی دیواره های کنار شومینهفضایی گرم تر برای دورهمی های زمستانی خانواده

نقش برجسته روی شومینه

لبخند رضایت کارفرما زیباترین و دلنشین ترین لحظه رو رقم میزنه و خستگی یک کار پر زحمت رو واقعا از تن گروه میگیره