تابلو سفال نقش برجسته

پتینه دکوراتیو سنگ

پتینه دکوراتیو طرح سنگ!
اجرای پتینه سنگ مرمر درمجموعه هنری فراسازه
مناسب برای سطوحی از جنس چوب و یا گچ
با این نوع پتینه میتوانید یک ستون گچی را تبدیل به یک ستون سنگی کنید!
فراسازه ای شوید