کلاس های آموزشی سفال ، سفالگری و ساخت تابلو و حجم های سفالی در هر سنی بخشی از نیازهای رشدی فرد را تامین میکند .

تفکر و تجسم ، ساختن و آفرینش ، شکست و پیروزی و تحقق بخشیدن به آنچه در ذهن می پروانیم برای ساختن و سازگار شدن جسم و روح در جریان زندگی فردی و اجتماعی تجربه خوبی است .

کلاس های آموزشی
کلاس های آموزشی

 

 

 

 

 

 

 

کار با گل شاید در ابتدا تنها یک علاقه مندی و یا آموزش و استفاده از فرصت فراغت به حساب بیاید ولی در واقع :

  • فرصتی برای ابراز وجود و کشف توانای ها

  • شکوفایی خلاقیت و مهارتهای فردی

  • بهرمندی از خواص درمانی خاک رس

  • ایجاد حس آرامش

 

 

 

سفال یا کار با گل رس یک فعالیت هنری بسیار مفید می باشد ، که هیچ شرایط سنی و جسمی آن را محدود نمی کند . حتی یک سالمند با دستان لرزان یا یک بیمار اوتیسم با لمس و بازی با گل احساس شادی و اعتماد به نفس خواهد داشت .

امروزه آموزش سفال یکی از فعالیت های هنری هست که در مراکز نگهداری بیماران با شرایط جسمی و ذهنی خاص باعث ایجاد احساس نشاط و زندگی می شود .

کلاس های آموزشی و هنری این مجموعه شامل موارد زیر می باشد :