مجسمه سازی

کلاس های آموزشی مجسمه سازی سفالی در هر سنی بخشی از نیازهای رشدی فرد را تامین میکند .

تفکر و تجسم ، ساختن و آفرینش ، شکست و پیروزی و تحقق بخشیدن به آنچه در ذهن می پروانیم برای ساختن و سازگار شدن جسم و روح در جریان زندگی فردی و اجتماعی تجربه خوبی است .

کار با گل شاید در ابتدا تنها یک علاقه مندی و یا آموزش و استفاده از فرصت فراغت به حساب بیاید ولی در واقع :

  • فرصتی برای ابراز وجود و کشف توانای ها
  • شکوفایی خلاقیت و مهارتهای فردی
  • بهرمندی از خواص درمانی خاک رس
  • ایجاد حس آرامش