آبنمای فایبرگلاس

آبنمای فایبرگلاس آبنمای فایبرگلاس طرح  صخره سنگی ۲ جنس از فایبرگلاس با ارتفاع  ۱۳۰ سانتیتر و عرض  کنج راست ۱۵۰ و کنج چپ ۱۳۰ سانتی متر که گردش آب در آن  ۳۰۰۰ لیتر در ساعت و حجم آب داخل حوزچه ۱۰۰ لیتر می باشد. http://www.aparat.com/v/gBLK8 http://www.aparat.com/v/rDH94