نقش برجسته ساختمانی

نقش برجسته ساختمانی پرنده آروم و قشنگ فراسازه که امروز نصب شد و رنگ آمیزی، شد. چقدر خوبه که هر روز صبح، ساکنین این مجتمع، به پرنده کوچیک خوشبختی سلام میدهند و روزشون رو با عشق و لبخند شروع میکنند! فیلم کوتاهی از تابلو نقش برجسته سفالی طرح پرنده فراسازه