جعبه های بلند ۶و ۸ضلعی

جعبه های بلند ۶و ۸ضلعی! تنوع در رنگ، طرح وابعاد بسته ای مناسب عروسک ومحصولاتی مانند گلدان که ارتفاع دارند. با تغییر جنس و استحکام بیشتر برای محصولات سنگین تر جعبه هنری فراسازه