سفالینه

تابلو دکوراتیو طرح چوان و غزال

تابلو دکوراتیو طرح چوان و غزال

تابلو سفالی دکوراتیو طرح چوان و غزال ترکیبی از خاک و آب و آتش
نقش بسته با عشق و هنر
تابلوهای نقش برجسته دکوراتیو کاملا کار دست
جنس: سفال – چوب
با طرحهای متنوع
سفارشات پذیرفته میشود.
۰۹۱۹۱۵۰۳۰۶۲