ماکت برج قارون

حجم و ماکت سازی

حجم و ماکت سازی

حجم و ماکت سازی ، طراحی و ساخت ماکت بنای تاریخی هفت برج خارون اجرا شده است .

حاصل تلاش ۴ روزه بنده ( حسینی ) و همسرم خانم مهندس پوستچی به سفارش دانشگاه نجف آباد ( برای چیدمان هفت سین سال ۹۴ ) می باشد .

حجم و ماکت سازی
حجم و ماکت سازی