تابلوهای نقش برجسته ساختمان مهران

تابلو نقش برجسته نقش برجسته ساختمان مهران در لابی مجتمع مسکونی تهران
اجرای تابلوهای سفالی با طرحهای مینیاتوری گل و مرغ انتزاعی و خط

تابلو نقش برجسته سفال مجتمع مسکونی
دسته گل سفال نقش برجسته تابلو حجمی  مینیاتوری  تزِئینات ساختمان  دکور سنتی