تابلو نقش برجسته خاتون

تابلوی زیبا و سنتی تابلو نقش برجسته خاتون نصب در منزل سیده خانوم جون khanomjoon.ir
با حال و هوای قدیم و فضای دلنشین و کاه گل و حوض و سماور ذغالی و… کاری از مجموعه هنری فراسازه?

تابلو نقش برجسته خاتون