سیزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری تهران

حضور مجموعه هنری فراسازه در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع دستی و گردشگری تهران بهمن 1398

خانم مهندس پوستچی ، هنرمند صنایع دستی استان قم

fa_IRFA_IR
en_GBEN fa_IRFA_IR